Wyszukaj:
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane o placówce
•  Status prawny
•  Organy przedszkola
•  Kadra pracownicza
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Gospodarka finansowa przedszkola
•  Procedura przekazywania infor zwrotnych w relacjach dyr - pracow
•  Procedura awansu zawodowego nauczciela
•  Procedura skarg i wniosków
•  Zadania Dyrektora
•  Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
  Zakres działania placówki
•  Cele i zadania przedszkola
•  Podstawa działalności
•  Organizacja i zakres działania
•  Zakres zadań i zasad współpracy organów przedszkola
•  Organizacja pracy
•  Zasady rekrutacji
•  Prawa i obowiązki rodziców
•  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
•  Charakterystyka ogólna
•  Sposób sprawowania opieki
•  Plan przedszkola na rok 2014/2015
  Prawo
•  Statut
•  Regulaminy
•  Uchwały
•  Zarządzenia
  Informacje bieżące
•  Godziny pracy przedszkola
•  Opłaty za przedszkole
•  Przetargi
•  Dodatkowe zajęcia
  Ogłoszenia
•  Nabór dzieci do przedszkola
•  Przerwa wakacyjna
•  Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola
•  Druki
•  Zamówienia publiczne
•  Praca placówki w okresie świątecznym
  Biuletyn Informacji Publicznej
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Instrukcja korzystania z BIP
  Galeria
•  Przedszkole
•  Dzień dziecka w Mikułowej
•  Zabawa karnawałowa
•  Jasełka 2009
•  zajęcia kulinarne
•  festyn
•  ekologia
•  park dinozaurów
•  na żółwiu
•  konkurs recytatorski
•  projekt przedszkolny
  Budżet
•  Plan finansowy
  Kontrole
•  Rejestr przeprowadzonych kontroli
Pomoc
Statystyki

od 20 czerwca 2006
Informacje bieżące » Opłaty za przedszkole Wersja do druku

Opłata za przedszkole

Ogłoszenie

 

 

 

 

 

 Zgodnie z umową o świadczenie usług § 2 pkt.3 opłata za każdą zadeklarowaną przez

 

 

„ Rodzica „ rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z usług, Rodzic ponosi  od dnia

 

 

01.09.2013 opłatę w wysokości 1,00 (słownie: jeden złoty), w związku z art.12 ustawy z dnia

 

 

13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

 

 

z 2013r. poz.827).

 

 

 

 

                                                                                          DYREKTOR

                                                        

                                                                 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

 

                                                                                  mgr  Jolanta Kazan


Informację wytworzył: Urszula Węgrzyn, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Węgrzyn, Data wprowadzenia: 2013-10-02 11:35:26, Zatwierdził do publikacji: Urszula Węgrzyn, Data publikacji 2013-10-02 11:36:29, Ostatnia zmiana: 2013-10-02 11:36:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2068